Vi använder cookies för att göra ditt presentletande så smidigt som möjligt. OK

Vårt miljö­engagemang

Att ge saker till varandra är fint, det skall vi fortsätta med. Men vi måste samtidigt vara medvetna om att många gåvor har en påverkan på miljön. Presentjakt vill verka för en gåvokultur där man även tar hänsyn till miljön och jordens begränsade resurser. Det är inte ansvarsfullt att köpa produkter som bara slängs eller göms undan. Istället försöker vi allt mer tipsa om presenter som är miljömässigt hållbara.

Framöver kommer vi fokusera mer på upplevelser, ekologiska och återvunna presenter samt överraskningar man kan göra själv. Vi hoppas på så sätt kunna bli en mer komplett presentsajt samtidigt som vi tar ansvar för vår planet och kommande generationer.

Miljöboost

Vi har satt en miljöklass på alla våra produkter från 1 till 5. En högre miljöklass betyder att vi tycker produkten är bättre ur ett miljöperspektiv.

Om du vill prioritera miljövänliga presenter så kan du aktivera vår miljöboost. Då ändras ordningen på sökresultaten. Miljövänliga presenter hamnar högre upp, samtidigt som vi prioriterar ner presenter med lägre miljöklass.

Så här är våra presenttips fördelade

Diagrammet nedan visar hur många presenter vi har av respektiva miljöklass. Vår målsättning är att gradvis byta ut vårt sortiment mot mer miljövänliga och hållbara presenttips.